Samen zorgen wij voor u !

Thuisverpleging Zorg Saam

 

U kan bij ons terecht voor:

→ Algemene verpleegkundige zorgen:

→ Specifiek verpleegkundige zorgen

→ Opvolging van uw diabetes type 2 in het zorgtraject of voortraject diabetes

Vandaar, wordt bij u de diagnose diabetes gesteld, vraag ernaar bij uw huisarts of er voor u het voortraject of zorgtraject diabetes kan opgestart worden. Ik kom graag bij u langs.
 

→ Palliatieve zorg thuis